In de foto's heb ik wat onderverdelingen gemaakt. Specifieke dingen hebben een aparte menukeuze aan de linkerlant, in de 'Foto dump bak' zet ik alles wat ik tijdens de diverse werkzaamheden maak.